Předzvěst Zimy

Zápisky zpráv z hradní kroniky Karstarků…

Přichází zima, jakou Sever nepamatuje. Horda divokých nájezdníků se probojovala skrz Zeď!

Divocí vyhráli bitvu pod Zdí, čímž se jim otevírá volná cesta na Sever. Narychlo svolaná armáda Karstarků, Umberů, Gloverů a Noční hlídky byla poražena. Kvůli mrazu a sněhu nebylo ani možné pochovat mrtvé…

Přišla zpráva, že Černý hrad byl dobyt divokými. Zeď padla! Pevnosti byly dobyty a Noční hlídka téměř přestala existovat.

Na hrad lorda Karstarka se přesunuly zbytky přeživších z Noční hlídky. Vyprávějí o divokých barbarech a lidožroutech, také o oživlých mrtvých mužích. Také vyprávějí o zrádcích z řad Noční hlídky, kteří tváří v tvář smrti zradili přísahu a přidali se na stranu divokých. Nechť tyto zatracence postihne hněv Sedmi i Starých bohů…

Po smrti lorda Karstarka jeho mladý syn Mathias připravuje obranu Severu. Svolává lordy, cvičí vojáky i čeledíny. Bude potřeba každého bojeschopného muže, neboť vše nasvědčuje jedinému.

Zima je tu.

Všichni účastníci Předzvěsti Zimy 2020